View RSS Feed

kenhlike06

 1. Dịch vụ tăng like, sub, share, comment, tăng view video, lượt xem livestream

  [b]BÁN HÀNG ONLINE LÀ CẢ MỘT NGHỆ THUẬT [/b]
  [i]- Bán h*ng m* tương tác còn thấp l* do b*i viết chưa thu hút hoặc tiếp c*n khách h*ng còn thấp.[/i]
  [i]- Bán h*ng m* *t đơn l* do khách h*ng chưa tin tưởng v*o sản phẩm, chưa tin tưởng v*o người bán.[/i]
  - [i]Bán h*ng m* không thường xuyên tiếp c*n với các khách h*ng mới thì sớm muộn cũng sẽ bị tụt lại so với đối thủ cạnh tranh.[/i] ...
  Categories
  Uncategorized