Viện Quản Lý Đ*o Tạo Xây Dựng
Tòa nh* Rainbow - Bán Đảo Linh Đ*m - TP.H* Nội
Hotline: 0966.777780
Email:
[email protected]LỚP HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN T*I HÀ NỘI MỚI NHẤT, CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG, nhiều ưu đãi đặc biệt, uy t*n chất lượng, giảng viên đầu ng*nh.

THÔNG BÁO
Về việc khai giảng Chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, cấp chứng chỉ quản lý dự án xây dựng.

Theo quy định chung của Bộ xây dựng ban h*nh tại thông tư 25/2009/TT-BXD ng*y 29/07/2009 yêu cầu bắt buộc phải có chứng nh*n Quản lý dự án khi tham gia các dự án đầu tư xây dựng công trình.​
- Nhằm đáp ứng các cá nhân có nhu cầu Viện Quản lý Đ*o tạo ESC Việt Nam liên tục mở các khóa học Quản lý dự án mới nhất theo quy định của Bộ Xây Dựng
NỘI DUNG CHƯ*NG TRÌNH ĐÀO T*O LỚP HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN
- Phần 1. Những vấn đề chung về quản lý dự án xây dựng
- Phần 2. Hình th*nh tổ chức quản lý dự án
- Phần 3. Quản lý thời gian v* tiến độ dự án
- Phần 4. Phân phối các nguồn lực của dự án
- Phần 5: Giải đáp thắc mắc, kiểm tra kết thúc khóa học
1. Địa điểm học lớp quản lý dự án trên to*n quốc liên hệ 0966.777780:
2. Khai giảng lớp học quản lý dự án tại H* Nội: 15 v* ng*y 24 H*ng tháng. Vui lòng liên hệ 0966.777780 để có thông tin lớp học trong tháng mới nhất.
3. Học ph* lớp học quản lý dự án: 1.000.000VND/HV.
4. Thời gian học quản lý dự án :
- Lớp học quản lý dự án tại H* Nội ng*y: Sáng: 8h – 11h. Chiều: 13h30 – 16h30
- Lớp học quản lý dự án tại H* Nội tối: 18h – 21h.
5. Giảng viên : L* các giáo sư tiến sỹ chuyên gia đầu ng*nh được mời từ Bộ Xây Dựng, Đại Học Xây Dựng… trực tiếp tham gia đảm trách.
6. Chứng nh*n, chứng chỉ: Học viên ho*n th*nh khóa học được cấp chứng chỉ quản lý dự án theo quy định của Bộ Xây Dựng có giá trị hoạt động to*n quốc.

Xem chi tiết khóa học: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại link: Kha h?c Qu?n l d? n ??u t? xy d?ng n?m 2023

Viện Quản Lý Đ*o Tạo Xây Dựng
Tòa nh* Rainbow - Bán Đảo Linh Đ*m - TP.H* Nội
Hotline: 0966.777780
Email:
[email protected]
Websile: http://daotaonghiepvu.edu.vn/ - https://antoan.edu.vn/

VPGD Tại H* Nội: Số 110 Nguyễn Ngọc Nại, Q Thanh Xuân, H* Nội
VPGD Tại Đ* Nẵng: đường Trần Bình Trọng, phường Hải Châu 1, qu*n Hải Châu, TP Đ* Nẵng
VPGD Tại TP.Hồ Ch* Minh: Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Qu*n 1, Th*nh Phố Hồ Ch* Minh

Chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Đ* Nẵng

Kiên Giang
slide huấn luyện an to*n

huấn luyện giảng viên an to*n

chứng chỉ huấn luyện an to*n nhóm 2

thông tư 36 về huấn luyện an to*n hóa chất - Tại Đ* Nẵng

an to*n v*n h*nh máy h*n

thông tư 37 huấn luyện an to*n - Tại H* Nội


kế hoạch huấn luyện an to*n - Thanh Hóa

Nh*n đ*o tạo tại đơn vị an to*n lao động, vệ sinh lao động theo Nhóm 6 - L*o Caihuấn luyện an to*n khu vực ph*a nam

trung tâm huấn luyện an to*n xe nâng Theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP