Viện Quản Lý Đ*o Tạo Xây Dựng
Tòa nh* Rainbow - Bán Đảo Linh Đ*m - TP.H* Nội
Hotline: 0966.777780
Email:
[email protected]LỚP HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN T*I HÀ NỘI MỚI NHẤT, CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG, nhiều ưu đãi đặc biệt, uy t*n chất lượng, giảng viên đầu ng*nh.

THÔNG BÁO
Về việc khai giảng Chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình TP.Hồ Ch* Minh, cấp chứng chỉ quản lý dự án xây dựng.

Theo quy định chung của Bộ xây dựng ban h*nh tại thông tư 25/2009/TT-BXD ng*y 29/07/2009 yêu cầu bắt buộc phải có chứng nh*n Quản lý dự án khi tham gia các dự án đầu tư xây dựng công trình.​
- Nhằm đáp ứng các cá nhân có nhu cầu Viện Quản lý Đ*o tạo ESC Việt Nam liên tục mở các khóa học Quản lý dự án mới nhất theo quy định của Bộ Xây Dựng
NỘI DUNG CHƯ*NG TRÌNH ĐÀO T*O LỚP HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN
- Phần 1. Những vấn đề chung về quản lý dự án xây dựng
- Phần 2. Hình th*nh tổ chức quản lý dự án
- Phần 3. Quản lý thời gian v* tiến độ dự án
- Phần 4. Phân phối các nguồn lực của dự án
- Phần 5: Giải đáp thắc mắc, kiểm tra kết thúc khóa học
1. Địa điểm học lớp quản lý dự án trên to*n quốc liên hệ 0966.777780:
2. Khai giảng lớp học quản lý dự án tại H* Nội: 15 v* ng*y 24 H*ng tháng. Vui lòng liên hệ 0966.777780 để có thông tin lớp học trong tháng mới nhất.
3. Học ph* lớp học quản lý dự án: 1.000.000VND/HV.
4. Thời gian học quản lý dự án :
- Lớp học quản lý dự án tại H* Nội ng*y: Sáng: 8h – 11h. Chiều: 13h30 – 16h30
- Lớp học quản lý dự án tại H* Nội tối: 18h – 21h.
5. Giảng viên : L* các giáo sư tiến sỹ chuyên gia đầu ng*nh được mời từ Bộ Xây Dựng, Đại Học Xây Dựng… trực tiếp tham gia đảm trách.
6. Chứng nh*n, chứng chỉ: Học viên ho*n th*nh khóa học được cấp chứng chỉ quản lý dự án theo quy định của Bộ Xây Dựng có giá trị hoạt động to*n quốc.

Xem chi tiết khóa học: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại link: Kha h?c Qu?n l d? n ??u t? xy d?ng n?m 2023

Viện Quản Lý Đ*o Tạo Xây Dựng
Tòa nh* Rainbow - Bán Đảo Linh Đ*m - TP.H* Nội
Hotline: 0966.777780
Email:
[email protected]
Websile: http://daotaonghiepvu.edu.vn/ - https://antoan.edu.vn/

VPGD Tại H* Nội: Số 110 Nguyễn Ngọc Nại, Q Thanh Xuân, H* Nội
VPGD Tại Đ* Nẵng: đường Trần Bình Trọng, phường Hải Châu 1, qu*n Hải Châu, TP Đ* Nẵng
VPGD Tại TP.Hồ Ch* Minh: Số 37 Tôn Đức Thắng Qu*n 1 TP.[i]HCM

Chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại H* Nội

Quảng Nam
khóa huấn luyện an to*n vệ sinh thực phẩm

huấn luyện an to*n lđ

huấn luyện kỹ thu*t an to*n hóa chất

huấn luyện an to*n l*m việc trong không gian hạn chế - Tại TP. Hồ Ch* Minh

an to*n khi v*n h*nh máy d*p

huấn luyện an to*n giao thông - Tại TP. Hồ Ch* Minh


huấn luyện kỹ thu*t an to*n hóa chất - Thanh Hóa

Nh*n đ*o tạo tại đơn vị an to*n lao động, vệ sinh lao động theo Nhóm 4 - Tỉnh Thái Bình

huấn luyện an to*n giao thông